Categorieën

Zeer fraai bronzen beeldje, voorstellende Mercurius, de God van de handel en de dieven, rustend op de wereldbol. In zijn ene hand heeft hij een geldbuidel en in zijn andere hand een boekrol.

Dit zeer zeldzame sculptuur (waarvan er slechts één ander exemplaar bekend is dat staat in het Victoria and Albert Museum in Londen) is gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer Hubert Gerhard (1540 - 1620). 

Gerhard leerde het vak in Italië, met name in Florance. Daarnaast kwam uit akten naar voren dat hij een tijd in Venetië heeft doorgebracht.

Onder invloed van de Vlaming Giambologna (1529–1608) vertrok hij naar Augsburg, waar hij in 1581 aankwam. Hierna werkte hij aan het hof in Beieren. Ondanks dat hij hier pas zijn eerste aantoonbare werken heeft nagelaten, toont de kwaliteit ervan aan dat hij toen al een kunstenaar van internationale allure was.

Het beeld dat u hier ziet is een zogeheten Bozzetto, een voorstudie voor een figuur dat onderdeel uit maakte voor een grotere beeldengroep.

Het stuk is gemaakt circa 1590. De conditie is goed met lichte leeftijdssporen. De afmetingen zijn 25,5 cm hoog inclusief de sokkel van 5,5 cm hoog. 

Het beeldje is in de jaren '50 gekocht in Londen en altijd in privé bezit gebleven van de familie van een van de grootste Nederlandse antiquairs / verzamelaars van Nederland. Van deze collectie hebben wij ook diverse andere museale stukken in ons bezit. 

Het beeldje komt met een verklaring van ons van authenticiteit en met garantie. 

Hogere prijsklasse. Gelieve alleen bij serieuze interesse contact op te nemen.